ANBI


Algemene gegevens

Naam ANBI:  Baptisten Gemeente Valthermond
RSIN/Fiscaal:  809571006 (ABC Gemeenten Nederland)
Website:  www.bgvonline.nl
E-mail:  contact@ bgvonline.nl
Adres:  Wilhelminalaan 2
Postcode:  7876 HA
Plaats:  Valthermond


De gemeente heeft als doel

•  Aanbidden van God
•  Betrokkenheid
•  Discipelschap
•  Dienstbaarheid
•  Evangelisatie


Als gemeente zijn we lid van de ABC (Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten). De ABC heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren aangewezen zijn als ANBI.


Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de raad en wordt gevormd door de oudsten van deze gemeente. Onze gemeente telt op dit moment 5 raadsleden.


Visie/Missie

Als gemeente van Jezus Christus zijn we samen op weg om God te eren door Zijn naam bekend te maken in woord en daad.


Beloningsbeleid
Omdat wij geen vaste voorganger hebben krijgen sprekers, buiten onze gemeenschap, een spreekvergoeding. Wanneer er sprekers zijn uit onze eigen gemeente dan krijgt deze geen vergoeding. Leden van de raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Begroting

De begroting wordt opgesteld in samenspraak met de penningmeester en de Raadsleden
De penningmeester dient zijn voorstel in bij de verantwoordelijke Raadslid, die deze bespreekt tijdens een raadsvergadering. Daarna wordt de begroting voorgelegd aan de gemeente tijdens een gemeentevergadering, deze wordt bij meerderheid van stemmen goedgekeurd.

 

Inkomsten 

begroot 2022

werkelijk 2022

begroot 2023

Bijdrage Gemeenteleden

40.250,00

46.630,27

45.000,00

Overige inkomsten

0,00

0,00

0,00

Totaal

40.250,00

46.630,27

45.000,00
       

Uitgaven 

     

Algemeen

6.000,00

8003,38

5.450,00

Huisvesting

11.350,00

20.254,67

10.150,00

Overige kosten

22.900,00

17.442,44

29.400,00

Totaal

40.250,00

45.700,49

45.000,00
       
   

 

 

 

 

BGV logo 2021 wit

Wilhelminalaan 2

7876 HA Valthermond

E: contact@ bgvonline.nl 

E: raad@ bgvonline.nl  

E: penningmeester@ bgvonline.nl 

E: pastoraat@ bgvonline.nl

                                                                                         

ANBI

ABC logo

 

 

Activiteiten voor:

Kinderen

Jeugdwerk

 Vrouwen

Mannen

 

Speciale diensten:

Doopdienst

Opdragen

 Avondmaal

Revelation

 

 

© 2022 | Baptisten gemeente Valthermond

Baptisten gemeente
Valthermond

Wilhelminalaan 2