Even voorstellen...

Wij, de Baptisten Gemeente Valthermond, zijn een eigentijdse christelijke kerk die midden in de samenleving wil staan.

Aan Valthermond en omgeving willen we laten weten dat een relatie met Jezus Christus een levende realiteit kan zijn en het christelijk geloof blijdschap en zekerheid geeft.

Die blijdschap vind je ook terug in onze diensten waarin muziek en ontmoeting een belangrijke plaats innemen.

Meer weten? Ervaar het zelf! Stap gerust eens binnen!

 

Waarom geloven?

Het christelijk geloof is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Waarom zou je geloven in iets wat je niet kan zien en niet zeker weet? Veel mensen geloven daarom liever in zichzelf of zoeken het in alternatieve spirituele vormen. We zien echter in de wereld om ons heen dat dit geen oplossing biedt voor de grote levensvragen.

We geloven dat het christendom zelf genoeg argumenten in zich heeft om te geloven in God.
Geloven is niet altijd even makkelijk. Tegelijkertijd is het ook het allermooiste in je leven. De God van de Bijbel is een God van liefde. Een God die mensen op het oog heeft en een relatie wil aangaan met mensen.

We moedigen mensen graag aan om God beter te gaan leren kennen.

 

 

Groeien in geloof...

Kun je groeien in je geloof? Jazeker! Net zoals je groeit van baby naar volwassene, zo kun je ook groeien van een pas ‘wedergeboren’ christen naar een ‘volwassen’ christen. Dit is een geleidelijk proces. Hierin kun je dus ook een aantal stadia onderscheiden.

 

Je bekeren...

De Bijbel, Gods Woord, zegt ons dat door één mens het kwaad de wereld is ingekomen. Adam en Eva gingen hun eigen weg en hebben God de rug toegekeerd.
Alle mensen doen daarom van nature hetzelfde. Ze gaan hun eigen weg, bij God vandaan en leven voor zichzelf. We noemen dat ‘zonde’ wat letterlijk betekent ‘het doel missen’. Het doel wat je mist is een eeuwig leven met God. Je bekeren is eigenlijk het omgekeerde doen. Erkennen dat je van jezelf verkeerde dingen doet, dat je God nodig bent en je als het ware weer naar hem omkeren. God wil niets liever. Hij wil dolgraag een relatie met jou en je graag dicht bij zich houden.
Hij noemt zichzelf een ‘Hemelse Vader’ en jij mag zijn kind zijn. God belooft ons zelfs eeuwig leven als wij deze stap nemen en ons leven aan Hem toevertrouwen.

 

Je laten dopen...

De Bijbel leert ons dat je na die beslissing gedoopt dient te worden. Het woord wat de Bijbel gebruikt voor dopen is ‘baptizein’ wat letterlijk ‘onderdompeling’ betekent. En dat heeft een reden. Je doop is namelijk een zichtbaar symbool van datgene wat er innerlijk met je is gebeurd. Het is ook een getuigenis van jouw geloof voor je omgeving. Je bent als het ware met Christus gestorven en weer opgestaan. Je oude leven wordt begraven en je staat met een nieuw leven en een schone lei weer op.
Jezus heeft het allemaal mogelijk gemaakt door als onschuldige te sterven en de straf te ondergaan die voor jou en mij was bestemd.

 

Vrucht dragen...

Jezus belooft ons in de Bijbel de Heilige Geest als we ons bekeren en ons laten dopen. De Heilige Geest (Gods Geest) komt dan in ons wonen en helpt ons om telkens een beetje meer op Jezus te lijken en verder te groeien in ons geloof.
De Bijbel noemt dat ‘de vruchten van de Geest’. Ze weerspiegelen het karakter van Jezus. Vriendelijkheid, geduld, vergeving, goedheid, zelfbeheersing, liefde, blijdschap, vrede en trouw. Die karaktertrekken nemen we niet van de één op de andere dag over. Dat is een proces van vallen en opstaan maar de Heilige Geest wil ons daar krachtig in bijstaan.

 

Discipelschap...

Letterlijk betekent dit woord ‘navolging’. Jezus wil graag dat we hem ‘navolgen’. Dat we in zijn voetsporen treden en in alle omstandigheden van het leven zullen reageren zoals Hij dat zou doen.
En dat in goede en in slechte tijden. Dat is niet alleen vrucht dragen, dat is ook Gods koninkrijk uitdragen in deze wereld, in jouw wereld! God bekendmaken bij mensen en vertellen van zijn liefde voor hen. Zo mogen we telkens nieuwe mensen ‘navolgers’ maken van Jezus die op hun beurt weer hetzelfde doen. Op die wijze wil God dat de wereld te weten komt dat hij de redder is van alle mensen.

BGV logo 2021 wit

Wilhelminalaan 2

7876 HA Valthermond

E: contact@ bgvonline.nl 

E: raad@ bgvonline.nl  

E: penningmeester@ bgvonline.nl 

E: pastoraat@ bgvonline.nl

                                                                                         

ANBI

ABC logo

 

 

Activiteiten voor:

Kinderen

Jeugdwerk

 Vrouwen

Mannen

 

Speciale diensten:

Doopdienst

Opdragen

 Avondmaal

Revelation

 

 

© 2022 | Baptisten gemeente Valthermond

Baptisten gemeente
Valthermond

Wilhelminalaan 2